دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور 99

زمان و نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی کد سوابق تحصیلی در سایت dipcode برای چه کسانی صادر می گردد؟ داوطلبان توجه کنند کد سوابق تحصیلی برای همه داوطلبان صادر نمی گردد و کسانی که شرایط زیر را ندارند کدی در این سایت دریافت نمی کنند. 1- کسانی که […]