دریافت کد سوابق تحصیلی متوسطه

کد سوابق تحصیلی متوسطه در واقع تایید صحت اطلاعات سه سال دبیرستان داوطلب توسط خود داوطلب می باشد که این امر یعنی شما دیگر اعتراضی درباره اینکه سوابق تحصیلی شما اشتباه وارد شده باشد نداشته باشید. در واقع معدل دیپلم در گزینش کنکور و رتبه شما تاثیر دارد. بنابراین بعضی وقت ها پیش می آمد […]